Fagerstas näringsliv 1950-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Fagersta fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Fagersta procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Fagersta 1950-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Fagersta fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 248 3869 469 273 511 124 49 5543
1960 257 4655 593 337 868 117   6827

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Fagersta procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 4,5 69,8 8,5 4,9 9,2 2,2 0,9 100
1960 3,8 68,2 8,7 4,9 12,7 1,7   100

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Fagersta procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Fagersta 1950-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1950 1,52 0,52 0,51 0,40 0,85
1960 1,45 0,59 0,58 0,48 1,00

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Fagersta 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp