Fagerstas historia

Fagersta tillhör de klassiska svenska bruksorterna med rötter i 1400-talet. En ny epok inleddes med industrialiseringen och med aktiebolagsbildningen 1873. Runt bruket förtätades bosättningen alltmer, och folkmängden uppgick till 1 600 invånare 1900.

Den närliggande kyrkorten Västanfors hade likaså brukstraditioner men kom efter industrialiseringen främst att utvecklas som serviceort åt bruket med bl.a. järnvägsstation. Bebyggelsen runt stationen avskildes som municipalsamhälle 1927 med ca 1 500 invånare.

År 1944 blev Västanfors med ca 10000 invånare stad under namnet Fagersta. I staden ingick såväl industriorten Fagersta som municipalsamhället Västanfors. Den förra hade växt hastigt och var det större av de två samhällena vid stadsbildningen. Därefter har tillväxten varit beskedligare, samtidigt som industrin gått tillbaka och serviceverksamheterna ökat i betydelse.