Falköpings befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Falköping 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Falköping 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Falköpings andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

tabell 3
diagram 3

Falköpings andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Falköping 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Falköping 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Falköping 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Falköping 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Falköping 1570-1850

1570 154
1610 119
1650 154
1690 179
1730 236
1770 298
1810 461
1850 693

upp

Diagram 1: Folkmängd i Falköping 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Falköping 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 693    
1890 2799    
1930 6733    
1950 11 239 11 465 11 465
1970 15 891 15 681 16 175
1995   15 655 18 773

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Falköping 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Falköpings andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 0,34    
1610 0,22    
1650 0,15    
1690 0,12    
1730 0,15    
1770 0,14    
1810 0,21    
1850 0,20    
1890 0,31    
1930 0,34    
1950 0,34 0,25 0,25
1970 0,33 0,24 0,25
1995   0,21 0,25

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Falköpings andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Falköpings andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,02    
1850 0,02    
1890 0,07    
1930 0,11    
1950 0,16 0,12 0,12
1970 0,27 0,19 0,20
1995   0,18 0,21

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Falköpings andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Falköping 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 62 59 8
1841-45 98 65 33
1846-50 123 109 14
1851-55 137 81 56
1856-60 171 110 61
1861-65 289 170 119
1866-70 293 180 113
1871-75 316 197 119
1876-80 454 238 216
1881-85 450 225 225
1886-90 413 213 200
1891-95 362 235 127
1896-1900 372 230 142
1901-05 442 243 199
1906-10 651 249 402
1911-15 587 290 297
1916-20 674 357 317
1921-25 671 333 338
1926-30 516 350 166
1931-35 462 360 107
1936-40 581 472 109
1941-45 832 441 391
1946-50 995 508 487

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Falköping 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Falköping 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,13
1805-10     0,95
1810-15     -0,95
1815-20     1,39
1820-25     0,00
1825-30     0,48
1830-35     1,00
1835-40 24,54 23,23 2,76
1840-45 33,45 22,18 0,85
1845-50 38,20 33,86 1,09
1850-55 39,54 23,38 1,67
1855-60 42,38 27,26 8,00
1860-65 48,53 28,55 2,74
1865-70 39,78 24,44 1,62
1870-75 37,07 23,11 3,20
1875-80 43,30 22,70 2,50
1880-85 34,95 17,48 -0,10
1885-90 29,64 15,29 -1,35
1890-95 25,87 16,79 0,29
1895-1900 25,08 15,51 0,18
1900-05 28,21 15,51 3,76
1905-10 33,20 12,70 2,43
1910-15 24,46 12,08 1,89
1915-20 24,28 12,86 1,33
1920-25 21,52 10,68 1,15
1925-30 14,88 10,10 -1,06
1930-35 11,23 8,75 0,79
1935-40 13,52 10,98 0,84
1940-45 18,36 9,73 0,88
1945-50 20,20 10,31 1,83

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Falköping 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Falköping 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 -11 3
1805-10 -3 21
1810-15 7 -22
1815-20 0 31
1820-25 18 0
1825-30 -5 12
1830-35 -19 25
1835-40 8 70
1840-45 33 25
1845-50 14 35
1850-55 56 58
1855-60 61 323
1860-65 119 163
1865-70 113 119
1870-75 119 273
1875-80 216 262
1880-85 225 -13
1885-90 200 -188
1890-95 127 40
1895-1900 142 26
1900-05 199 589
1905-10 402 476
1910-15 297 454
1915-20 317 368
1920-25 338 360
1925-30 166 -367
1930-35 107 266
1935-40 109 360
1940-45 391 397
1945-50 487 901

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Falköping 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Falköping 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 451 -0,49 0,13
1805-10 443 -0,14 0,95
1810-15 461 0,30 -0,95
1815-20 446 0,00 1,39
1820-25 477 0,75 0,00
1825-30 495 -0,20 0,48
1830-35 502 -0,76 1,00
1835-40 508 0,31 2,76
1840-45 586 1,13 0,85
1845-50 644 0,43 1,09
1850-55 693 1,62 1,67
1855-60 807 1,51 8,00
1860-65 1191 2,00 2,74
1865-70 1473 1,53 1,62
1870-75 1705 1,40 3,20
1875-80 2097 2,06 2,50
1880-85 2575 1,75 -0,10
1885-90 2787 1,44 -1,35
1890-95 2799 0,91 0,29
1895-1900 2966 0,96 0,18
1900-05 3134 1,27 3,76
1905-10 3922 2,05 2,43
1910-15 4800 1,24 1,89
1915-20 5551 1,14 1,33
1920-25 6236 1,08 1,15
1925-30 6934 0,48 -1,06
1930-35 6733 0,32 0,79
1935-40 8594 0,25 0,84
1940-45 9063 0,86 0,88
1945-50 9851 0,99 1,83

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Falköping 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp