Falköpings kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Falköpings stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Falköpings kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Falköpings stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Falköpings kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Falköpings stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 12 6 8 2 28  
1920 13 6 8 1 28  
1922-23 11 7 8 2 28  
1926-27 11 6 11 28  
1930-31 11 5 12 28  
1934-35 11 4 13 28  
1938 8 6 14 28  
1942 8 6 14 28  
1946 6 8 12 2 28  
1950 6 11 19 36  
1954 6 12 18 36  
1958 8 9 2 17 36  
1962 5 8 4 19 36  
1966 6 7 6 14 2 1 36 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Falköpings stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Falköpings kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 4 6 8 1 16 1 36  
1973 7 5 19 2 15 1 49  
1976 7 5 19 2 15 1 49  
1979 10 4 16 2 17 2 51  
1982 11 3 14 2 19 2 51  
1985 10 6 12 2 1 18 2 51  
1988 8 4 13 2 3 19 2 51  
1991 15 3 8 4 2 13 4 2 51 Nyd
1994 12 2 10 2 4 17 4 51  
1998 10 2 8 7 2 17 5 51  
2002 9 4 8 6 2 18 4 51  
2006 9 2 8 6 2 20 2 2 51 Sd
2010 14 2 6 4 2 17 2 4 51 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Falköpings kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Falköpings stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 18 8 10
1920 19 8 9
1922-23 18 8 10
1926-27 17 11 11
1930-31 16 12 12
1934-35 15 13 13
1938 14 14 14
1942 14 14 14
1946 14 12 14
1950 17 19 19
1954 18 18 18
1958 19 17 17
1962 17 19 19
1966 19 14 16

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Falköpings stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Falköpings kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 19 16 17
1973 33 15 16
1976 33 15 16
1979 32 17 19
1982 30 19 21
1985 30 18 20 1
1988 27 19 21 3
1991 30 13 17 4
1994 26 17 21 4
1998 27 17 22 2
2002 27 18 22 2
2006 25 20 22 4
2010 26 17 19 6

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Falköpings kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp