Falköpings näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Falköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Falköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Falköping fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Falköping procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Falköping 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Falköping 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Falköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 52 2 10 0 8 3 39 0 31 145
1835 45 2 21 0 6 2 55 1 12 144
1855 47 6 28 0 9 0 57 29 21 197

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Falköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 35,9 1,4 6,9 0 5,5 2,1 26,9 0 21,4 100,1
1835 31,2 1,4 14,6 0 4,2 1,4 38,2 0,7 8,3 100
1855 23,9 3,0 14,2 0 4,6 0 28,9 14,7 10,7 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Falköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Falköping fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 50 330 92 166 118 205 104 1065
1920 102 984 449 571 176 218   2500
1930 108 1354 498 459 480 256   3155
1950 131 2227 799 915 963 117 4 5156
1960 121 2985 860 808 1386 96   6256

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Falköping procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 4,7 31,0 8,6 15,6 11,1 19,2 9,8 100
1920 4,1 39,4 18,0 22,8 7,0 8,7   100
1930 3,4 42,9 15,8 14,5 15,2 8,1   99,9
1950 2,5 43,2 15,5 17,7 18,7 2,3 0,1 100
1960 1,9 47,7 13,7 12,9 22,1 1,5   99,8

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Falköping procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Falköping 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,96 0,53 0,32 1,76 0,00 4,04
1835 0,80 1,02 0,26 2,18 0,30 2,31
1855 0,63 0,99 0,27 1,97 1,69 3,45

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Falköping 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Falköping 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,82 0,91 1,79 0,81 1,14
1920 0,86 0,93 2,13 0,62 0,86
1930 0,98 0,93 1,41 0,87 0,89
1950 0,94 0,95 1,82 0,82 0,88
1960 1,01 0,93 1,54 0,84 0,88

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Falköping 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp