Falköping: litteratur och webb

Webb

Falköpings kommun:www.falkoping.se

Falköping i Wikipedia

Falköpings historia

Litteratur

Falköping genom tiderna, 1–4 och 6. (Falköping through the ages, vols. 1–4 and 6):

Vol. 1: Falköpings historia från äldre tid till omkring 1620 jämte förhistorisk inledning. (The history of Falköping from oldest times up to around 1620.) Av Bo V:son Lundeqvist. Falköping 1940–46, 251 s.

Vol. 2/3: Falköpings historia. (The history of Falköping.) Av Bo V:son Lundeqvist. Falköping 1940-46, 461 s.

Vol. 4: Falköpings kommunala historia 1865–1940. (The municipal history of Falköping, 1865–1940.) Av Harald Wagnér. Falköping 1940–46, 271 s.

Vol. 6: Falköpings kommunala historia 1965–1990. (The municipal history of Falköping, 1965–1990.) Red: Ulla Nordmark. Falköping 1990, 239 s.