Härnösands befolkningsutveckling 1610-1995

Folkmängd i Härnösand 1610-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Härnösand 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Härnösands andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1610-1995

tabell 3
diagram 3

Härnösands andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Härnösand 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Härnösand 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Härnösand 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Härnösand 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Härnösand 1610-1850

1610 340
1650 575
1690 716
1730 975
1770 1470
1810 1769
1850 2738

upp

Diagram 1: Folkmängd i Härnösand 1610-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Härnösand 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 2738    
1890 5789    
1930 11 787    
1950 15 333 15 407 15 660
1970 26 933 18 683 19 630
1995   19 185 21 344

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Härnösand 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Härnösands andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1610-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1610 0,62    
1650 0,57    
1690 0,50    
1730 0,62    
1770 0,71    
1810 0,80    
1850 0,78    
1890 0,64    
1930 0,59    
1950 0,46 0,33 0,34
1970 0,57 0,29 0,30
1995   0,26 0,29

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Härnösands andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1610-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Härnösands andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,08    
1850 0,08    
1890 0,13    
1930 0,19    
1950 0,21 0,15 0,16
1970 0,46 0,23 0,24
1995   0,22 0,24

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Härnösands andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Härnösand 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 310 331 -21
1841-45 411 300 111
1846-50 416 337 82
1851-55 477 341 136
1856-60 483 388 95
1861-65 516 396 120
1866-70 305 420 65
1871-75 720 563 200
1876-80 915 643 272
1881-85 844 569 275
1886-90 800 560 241
1891-95 990 784 350
1896-1900 1028 706 322
1901-05 1161 717 444
1906-10 1278 641 637
1911-15 1105 744 361
1916-20 952 738 214
1921-25 1011 708 303
1926-30 897 716 181
1931-35 754 792 -38
1936-40 970 763 207
1941-45 1363 720 643
1946-50 1398 704 694

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Härnösand 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Härnösand 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,19
1805-10     -0,01
1810-15     -0,09
1815-20     0,71
1820-25     0,55
1825-30     0,26
1830-35     1,82
1835-40 28,70 30,65 0,22
1840-45 38,00 27,74 1,90
1845-50 33,51 27,18 1,42
1850-55 34,84 24,91 1,67
1855-60 31,13 25,01 0,26
1860-65 31,86 24,45 1,48
1865-70 18,21 25,09 0,26
1870-75 35,91 28,06 2,74
1875-80 38,45 27,02 1,42
1880-85 31,43 21,19 -0,73
1885-90 29,37 20,55 0,37
1890-95 27,93 22,11 0,21
1895-1900 27,36 18,79 0,14
1900-05 29,43 18,17 1,52
1905-10 28,62 14,35 -0,32
1910-15 23,45 15,79 0,26
1915-20 19,22 14,90 -0,77
1920-25 17,93 12,55 0,09
1925-30 15,42 12,31 -0,05
1930-35 12,79 13,44 0,76
1935-40 15,91 12,51 0,36
1940-45 21,59 11,41 0,70
1945-50 20,40 10,27 1,36

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Härnösand 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Härnösand 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 61 17
1805-10 -72 -1
1810-15 19 -8
1815-20 -17 63
1820-25 20 50
1825-30 45 25
1830-35 15 179
1835-40 -21 24
1840-45 111 206
1845-50 82 176
1850-55 136 229
1855-60 95 41
1860-65 120 239
1865-70 65 44
1870-75 200 550
1875-80 272 338
1880-85 275 -197
1885-90 241 100
1890-95 350 76
1895-1900 322 53
1900-05 444 598
1905-10 637 -145
1910-15 361 123
1915-20 214 -380
1920-25 303 53
1925-30 181 -29
1930-35 -38 447
1935-40 207 221
1940-45 643 442
1945-50 694 930

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Härnösand 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Härnösand 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 1764 0,69 0,19
1805-10 1842 -0,78 -0,01
1810-15 1769 0,21 -0,09
1815-20 1780 -0,19 0,71
1820-25 1826 0,22 0,55
1825-30 1896 0,47 0,26
1830-35 1966 0,15 1,82
1835-40 2160 -0,19 0,22
1840-45 2163 1,03 1,90
1845-50 2480 0,66 1,42
1850-55 2738 0,99 1,67
1855-60 3103 0,61 0,26
1860-65 3239 0,74 1,48
1865-70 3348 0,39 0,26
1870-75 4010 1,00 2,74
1875-80 4760 1,14 1,42
1880-85 5370 1,02 -0,73
1885-90 5448 0,88 0,37
1890-95 7089 0,99 0,21
1895-1900 7515 0,86 0,14
1900-05 7890 1,13 1,52
1905-10 8932 1,43 -0,32
1910-15 9424 0,77 0,26
1915-20 9908 0,43 -0,77
1920-25 11 279 0,54 0,09
1925-30 11 635 0,31 -0,05
1930-35 11 787 -0,06 0,76
1935-40 12 196 0,34 0,36
1940-45 12 624 1,02 0,70
1945-50 13 709 1,01 1,36

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Härnösand 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp