Härnösands näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Härnösand fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Härnösand fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Härnösand fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Härnösand procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Härnösand 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Härnösand 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Härnösand fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 151 12 69 53 60 6 77 10 119 557
1835 148 14 56 77 67 11 102 8 101 584
1855 274 11 79 199 67 44 103 37 64 878

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Härnösand fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 27,1 2,1 12,4 9,5 10,7 1,1 13,8 1,8 21,4 99,9
1835 25,3 2,4 9,6 13,2 11,4 1,9 17,5 1,4 17,3 100
1855 31,2 1,2 9,0 22,7 12,1 0,5 11,8 4,2 7,3 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Härnösand fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Härnösand fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 183 512 200 279 309 639 461 2583
1920 226 1626 815 520 638 662   4487
1930 278 1694 906 854 1123 675   5530
1940 226 1890 990 730 1686 474 156 6152
1950 170 2429 1072 761 2317 214 92 7055
1960 138 2624 1176 591 2809 161   7499

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Härnösand procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 7,1 19,8 7,7 10,8 12,0 24,7 17,8 99,9
1920 5,0 36,2 18,2 11,6 14,2 14,7   99,9
1930 5,0 30,6 16,4 15,4 20,3 12,2   99,9
1940 3,7 30,7 16,1 11,9 27,4 7,7 2,5 100
1950 2,4 34,4 15,2 10,8 32,8 3,0 1,3 99,9
1960 1,8 35,0 15,7 7,9 37,5 2,1   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Härnösand procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Härnösand 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,75 1,70 0,50 0,90 0,46 4,04
1835 0,68 1,59 0,61 1,00 0,61 4,81
1855 0,76 2,22 0,75 0,80 0,48 2,35

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Härnösand 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Härnösand 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,53 0,81 1,24 0,88 1,46
1920 0,79 0,94 1,08 1,26 1,46
1930 0,70 0,97 1,50 1,17 1,34
1950 0,75 0,93 1,11 1,43 1,15
1960 0,74 1,07 0,94 1,42 1,24

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Härnösand 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp