Härnösands kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Härnösands stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Härnösands kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Härnösands stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Härnösands kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Härnösands stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 14 8 4 4 30  
1920 16 8 3 3 30  
1922-23 18 5 5 8 36  
1926-27 17 4 9 3 3 36 Fackföreningsfolket
1930-31 17 2 11 2 4 36 Fastighetsägare 3, Tjänstemän och löntagare 1
1934-35 16 2 13 1 4 36 Fastighetsägare 3, Ns 1
1938 12 3 18 3 36 Fastighetsägare 2, Gårdsägare 1
1942 10 5 17 1 3 36 Fastighetsägare
1946 10 6 16 3 1 36 Fastighetsägare
1950 6 12 18 36  
1954 7 11 17 1 36  
1958 9 8 2 16 1 36  
1962 6 8 3 18 1 36  
1966 8 8 3 14 2 1 36 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Härnösands stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Härnösands kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 6 5 13 1 22 2 49  
1973 5 3 16 1 22 2 49  
1976 5 3 17 1 21 2 49  
1979 7 2 15 1 21 3 49  
1982 8 1 13 1 2 22 2 49  
1985 9 4 11 1 2 20 2 49  
1988 7 4 10 1 3 21 3 49  
1991 10 4 8 3 2 18 2 2 49 Nyd
1994 8 3 7 1 3 18 3 6 49 Sjukvårdspartiet
1998 7 2 5 2 3 18 5 7 49 Sjukvårdspartiet - Västernorrland
2002 5 4 6 2 3 20 5 4 49 Sjukvårdspartiet - Västernorrland
2006 8 3 7 2 3 17 3 6 49 Sjukvårdspartiet
2010 8 2 4 1 3 18 3 4 43 Sjukvårdspartiet - Västernorrland 3, Sd 1

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Härnösands kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Härnösands stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 22 4 8
1920 24 3 6
1922-23 23 5 13
1926-27 21 9 12
1930-31 19 11 13
1934-35 18 13 14
1938 15 18 18
1942 15 17 18
1946 16 16 19
1950 18 18 18
1954 18 17 18
1958 19 16 17
1962 17 18 19
1966 19 14 16

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Härnösands stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Härnösands kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 25 22 24
1973 25 22 24
1976 26 21 23
1979 25 21 24
1982 23 22 24 2
1985 25 20 22 2
1988 22 21 24 3
1991 25 18 20 4
1994 19 18 21 9
1998 16 18 23 10
2002 17 20 25 7
2006 20 17 20 9
2010 15 18 21 7

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Härnösands kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp