Härnösand: litteratur och webb

Webb

Härnösands kommun:www.harnosand.se

Härnösand i Wikipedia

Härnösands historia

Härnösand: sökord i Baltic Connections

Litteratur

Härnösands historia, 1–3. (History of Härnösand, vols. 1–3.)

Vol. 1: Tiden 1585–1721. (The period 1585–1721.) Av Gösta Bucht. Uppsala 1935, 539 s.

Vol. 2: Tiden 1721–1809. (The period 1721–1809.) Av Gösta Bucht. Uppsala 1945, 510 s.

Vol. 3: 1810–1920 samt ett kort sammandrag av tiden före 1810. (The period 1810–1920 with a brief summary of the period before 1810.) Av Harald Wik. Härnösand 1981, 495 s.

Mellberg, Kjell: Härnösands stadsbild genom tiderna. (The town profile of Härnösand through the ages.) Härnösand 1981, 47 s.

Näslund, Rolf: Studier i Härnösands bebyggelsehistoria 1585-1800-talets mitt. Samhällshistorisk bakgrund, planutveckling och offentlig bebyggelse. (Studies in the architectural history of Härnösand from 1585 to ca 1850.) Umeå 1980, diss, 160 s. Summary in English.

Thidholm, Sture: Historik över Härnösands hamn. Utveckling, trafik, godsomsättning. (History of the harbour of Härnösand. Development, traffic, trade.) Härnösand 1981, 54 s.

upp