Helsingborgs befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Helsingborg 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Helsingborg 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Helsingborgs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Helsingborgs andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Helsingborg 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Helsingborg 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Helsingborg 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Helsingborg 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Helsingborg 1570-1850

1570 659
1610 754
1650 978
1690 1287
1730 1269
1770 1321
1810 2087
1850 4140

upp

Diagram 1: Folkmängd i Helsingborg 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Helsingborg 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 4140    
1890 20 410    
1930 55 889    
1950 71 627 70 607 77189
1970 82 432 82 008 97708
1995   84 494 121 245

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Helsingborg 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Helsingborgs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 1,46    
1610 1,38    
1650 0,97    
1690 0,89    
1730 0,80    
1770 0,64    
1810 0,94    
1850 1,18    
1890 2,27    
1930 2,81    
1950 2,17 1,54 1,68
1970 1,74 1,25 1,49
1995   1,14 1,64

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Helsingborgs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Helsingborgs andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,09    
1850 0,12    
1890 0,48    
1930 0,92    
1950 1,01 0,72 0,78
1970 1,41 1,01 1,21
1995   0,95 1,37

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Helsingborgs andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Helsingborg 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 442 320 122
1841-45 501 359 142
1846-50 607 410 197
1851-55 747 509 238
1856-60 868 488 280
1861-65 1123 549 574
1866-70 1252 839 413
1871-75 1483 866 617
1876-80 2026 1130 896
1881-85 2293 1388 905
1886-90 3179 1502 1677
1891-95 3462 1861 1601
1896-1900 3341 1723 1620
1901-05 3705 1829 1876
1906-10 4155 2106 2049
1911-15 3626 2076 1550
1916-20 3421 2336 1085
1921-25 4213 2451 1762
1926-30 4027 2761 1266
1931-35 3632 2782 850
1936-40 4447 3085 1362
1941-45 1429 692 2896
1946-50 6383 3262 3121

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Helsingborg 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Helsingborg 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     1,40
1805-10     0,63
1810-15     0,11
1815-20     -0,05
1820-25     1,36
1825-30     1,65
1830-35     1,23
1835-40 27,55 19,94 -0,75
1840-45 31,21 22,36 -0,36
1845-50 36,84 24,89 3,93
1850-55 36,09 24,59 0,46
1855-60 38,81 21,82 2,15
1860-65 42,12 20,59 3,47
1865-70 36,65 24,56 2,04
1870-75 37,35 21,81 2,30
1875-80 42,78 23,86 2,50
1880-85 39,71 24,03 4,81
1885-90 41,75 19,72 4,60
1890-95 33,92 18,24 0,25
1895-1900 30,01 15,47 0,70
1900-05 28,42 14,03 -0,69
1905-10 27,43 13,90 0,66
1910-15 21,75 12,45 0,09
1915-20 15,27 10,43 0,53
1920-25 17,90 10,41 1,08
1925-30 15,68 10,75 1,26
1930-35 13,00 9,96 0,80
1935-40 15,08 10,46 0,63
1940-45 4,60 2,23 0,56
1945-50 19,10 9,76 0,50

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Helsingborg 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Helsingborg 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 92 122
1805-10 70 62
1810-15 116 11
1815-20 54 -6
1820-25 118 163
1825-30 98 220
1830-35 41 184
1835-40 122 -120
1840-45 142 -58
1845-50 197 648
1850-55 238 95
1855-60 280 480
1860-65 574 925
1865-70 413 696
1870-75 617 913
1875-80 896 1183
1880-85 905 2775
1885-90 1677 3503
1890-95 1601 258
1895-1900 1620 781
1900-05 1876 -855
1905-10 2049 1004
1910-15 1550 151
1915-20 1085 1182
1920-25 1762 2550
1925-30 1266 3242
1930-35 850 2225
1935-40 1362 1850
1940-45 2896 1756
1945-50 3121 1678

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Helsingborg 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Helsingborg 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 1741 1,06 1,40
1805-10 1955 0,72 0,63
1810-15 2087 1,11 0,11
1815-20 2182 0,49 -0,05
1820-25 2391 0,99 1,36
1825-30 2672 0,73 1,65
1830-35 2990 0,27 1,23
1835-40 3209 0,76 -0,75
1840-45 3211 0,88 -0,36
1845-50 3295 1,20 3,93
1850-55 4140 1,15 0,46
1855-60 4473 1,25 2,15
1860-65 5333 2,15 3,47
1865-70 6832 1,21 2,04
1870-75 7941 1,55 2,30
1875-80 9471 1,89 2,50
1880-85 11 550 1,57 4,81
1885-90 15 230 2,20 4,60
1890-95 20 410 1,57 0,25
1895-1900 22 269 1,45 0,70
1900-05 24 670 1,52 -0,69
1905-10 30 294 1,35 0,66
1910-15 33 347 0,93 0,09
1915-20 44 464 0,49 0,53
1920-25 47 069 0,75 1,08
1925-30 51 381 0,49 1,26
1930-35 55 889 0,30 0,80
1935-40 58 964 0,46 0,63
1940-45 62 176 0,93 0,56
1945-50 66 828 0,93 0,50

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Helsingborg 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp