Helsingborgs näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Helsingborg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Helsingborg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Helsingborg fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Helsingborg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Helsingborg 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Helsingborg 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Helsingborg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 239 30 33 22 40 89 107 14 24 598
1835 389 31 79 46 56 144 209 35 52 1041
1855 452 65 125 35 83 150 144 245 31 1330

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Helsingborg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 40,0 5,0 5,5 3,7 6,7 14,9 17,9 2,3 4,0 100
1835 37,4 3,0 7,6 4,4 5,4 13,8 20,1 3,4 5,0 100,1
1855 34,0 4,9 9,4 2,6 6,2 11,3 10,8 18,4 2,3 99,9

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Helsingborg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Helsingborg fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 109 2339 730 787 1184 1766 1650 8565
1920 989 10 744 3868 3109 2081 2083   22 874
1930 1018 13 783 4551 3409 4325 2131   29 217
1940 978 14 330 4896 3104 6307 1574 573 31 762
1950 918 15 581 5977 3499 6698 865 227 33 765
1960 787 16 430 5987 3624 7763 581   35 172

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Helsingborg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 1,3 27,3 8,5 9,2 13,8 20,6 19,3 100
1920 4,3 47,0 16,9 13,6 9,1 9,1   100
1930 3,5 47,2 15,6 11,7 14,8 7,3   100,1
1940 3,1 45,1 15,4 9,8 19,9 5,0 1,8 100,1
1950 2,7 46,1 17,7 10,4 19,8 2,6 0,7 100
1960 2,2 46,7 17,0 10,3 22,1 1,6   99,9

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Helsingborg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Helsingborg 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 1,16 0,71 0,91 1,17 0,59 0,75
1835 0,99 0,84 0,88 1,15 0,15 1,39
1855 0,91 0,84 1,05 0,73 2,11 0,74

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Helsingborg 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Helsingborg 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,72 0,89 1,06 1,01 1,22
1920 1,03 0,87 1,27 0,81 0,90
1930 1,08 0,92 1,14 0,85 0,80
1950 1,01 1,08 1,07 0,86 1,00
1960 0,99 1,16 1,23 0,84 0,94

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Helsingborg 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp