Helsingborgs kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Helsingborgs stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Helsingborgs kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Helsingborgs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Helsingborgs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Helsingborgs stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 20 6 25 51  
1920 22 3 26 51  
1922-23 22 27 2 51  
1926-27 23 2 26 51  
1930-31 21 28 2 51 Fri grupp för lägre skatt
1934-35 18 2 31 51  
1938 10 1 36 4 51 Medborgarförbundet (Nt)
1942 11 2 35 3 51 Medborgarförbundet (Nt)
1946 9 4 30 5 3 51 Medborgarförbundet (Nt)
1950 11 9 31 51  
1954 14 8 28 1 51  
1958 19 6 26 51  
1962 12 9 30 51  
1966 12 12 25 2 51  

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Helsingborgs stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Helsingborgs kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 14 15 10 40 2 81  
1973 13 7 12 31 2 65  
1976 13 6 12 30 1 3 65 Liberal samling
1979 19 8 7 29 2 65  
1982 20 4 6 2 31 2 65  
1985 18 10 4 2 29 2 65  
1988 16 8 4 6 29 2 65  
1991 18 8 2 4 2 23 2 6 65 Framstegspartiet 2, Sveriges Pensionärers intresseparti 2
1994 20 5 2 3 32 1 2 65 Sveriges Pensionärers intresseparti
1998 19 4 4 3 22 7 6 65 Sveriges Pensionärers intresseparti (SPI)
2002 17 7 5 2 27 4 3 65 Sd
2006 19 6 2 3 3 22 1 9 65 SD (6), SPI (3)
2010 23 5 0 2 6 20 1 8 65 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Helsingborgs kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Helsingborgs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 26 25 25
1920 25 26 26
1922-23 22 27 29
1926-27 25 26 26
1930-31 21 28 28
1934-35 20 31 31
1938 11 36 36
1942 13 35 35
1946 13 30 35
1950 20 31 31
1954 22 28 29
1958 25 26 26
1962 21 30 30
1966 24 25 27

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Helsingborgs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Helsingborgs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 39 40 42
1973 32 31 33
1976 31 30 31 3
1979 34 29 31
1982 30 31 33 2
1985 32 29 31 2
1988 28 29 31 6
1991 32 23 25 8
1994 27 32 33 5
1998 27 22 29 9
2002 29 27 31 5
2006 30 22 23 12
2010 30 20 21 14

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Helsingborgs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp