Hjos historia

Hjo omnämns som stad första gången 1413, och dess uppkomst har satts i samband med Vadstena klosters framväxt under 1300-talets sista decennier.

Genom sitt fördelaktiga läge vid Vättern kom Hjo att bli en viktig överskeppningshamn på leden mellan Östergötland och Västergötland. Hjo förblev dock en småstad, med färre än 400 invånare ännu på 1700-talet.

I jämförelse med andra städer har befolkningsökningen därefter vanligen växlat mellan medelstark och svag. Det hittills förhållandevis starkaste tillväxtskedet inföll mellan ca 1830 och 1860, då handel och hantverk blomstrade efter Göta kanals öppnande.