Hjo: litteratur och webb

Webb

Hjo kommun:www.hjo.se

Hjo i Wikipedia

Litteratur

Hjo: stadens historia och byggnader. Byggnadsnämnden, Hjo 1986, 154 s. Ill. 2. uppl., 1987.

Juhlin, Erik, Industriminnen i Hjo kommun: en inventering utförd 1976. Karlsborg 1976. Ill.

Ylander, Per-GöranHjo: trästaden vid Vättern. Hjo kommun, Hjo 1993, 48 s. Ill.