Hjos näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Hjo fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Hjo fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Hjo fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Hjo procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Hjo 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Hjo 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Hjo fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 63 4 5 0 7 1 24 3 8 115
1835 83 4 9 0 8 0 40 0 9 153
1855 125 6 27 3 14 7 41 51 1 275

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Hjo fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 54,8 3,5 4,3 0 6,1 0,9 20,9 2,6 7 100,1
1835 54,2 2,6 5,9 0 5,2 0 26,1 0 5,9 99,9
1855 45,4 2,2 9,8 1,1 5,1 2,5 14,9 18,5 0,4 99,9

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Hjo fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Hjo fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 105 169 37 45 64 75 37 532
1920 159 457 144 92 74 118   1044
1930 151 461 159 102 160 164   1197
1950 102 781 183 95 194 58 1 1414
1960 86 800 198 64 232 36   1416

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Hjo procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 19,7 31,8 6,9 8,5 12 14,1 6,9 99,9
1920 15,2 43,8 13,8 8,8 7,1 11,3   100
1930 12,6 38,5 13,3 8,5 13,4 13,7   100
1950 7,2 55,2 12,9 6,7 13,7 4,1 0,1 99,9
1960 6,1 56,5 14,0 4,5 16,4 2,5   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Hjo procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Hjo 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 1,50 0,33 0,29 1,37 0,67 1,32
1835 1,40 0,41 0,24 1,49 0,00 1,64
1855 1,12 0,76 0,45 1,01 8,04 0,13

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Hjo 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Hjo 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,84 0,73 0,98 0,88 0,83
1920 0,96 0,71 0,82 0,63 1,12
1930 0,88 0,79 0,83 0,77 1,51
1950 1,21 0,79 0,69 0,60 1,58
1960 1,20 0,95 0,54 0,62 1,47

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Hjo 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp