Hjos kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Hjos stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Hjos kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Hjos stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Hjos kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Hjos stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S Total
1919 12 8 2 22
1920 13 7 2 22
1922-23 15 6 1 22
1926-27 12 6 4 22
1930-31 11 7 4 22
1934-35 9 6 7 22
1938 8 5 9 22
1942 8 5 9 22
1946 5 7 10 22
1950 7 8 2 15 32
1954 8 7 3 14 32
1958 8 7 4 13 32
1962 6 7 4 15 32
1966 7 6 5 14 32

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Hjos stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Hjos kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 6 6 7 1 13 33  
1973 6 3 9 2 13 33  
1976 6 3 9 2 13 33  
1979 7 3 8 2 13 33  
1982 8 2 7 2 14 33  
1985 9 4 5 2 1 12 33  
1988 8 3 5 2 2 13 33  
1991 9 3 4 3 1 12 1 33 Nyd
1994 7 3 4 3 2 14 33  
1998 5 10 4 4 2 8 33  
2002 6 7 3 4 1 10 2 33  
2006 10 3 3 3 2 11 1   33  
2010 9 4 3 2 3 10 1 1 33 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Hjos kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Hjos stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna 1919-1966

  Borg S
1919 20 2
1920 20 2
1922-23 21 1
1926-27 18 4
1930-31 18 4
1934-35 15 7
1938 13 9
1942 13 9
1946 12 10
1950 17 15
1954 18 14
1958 19 13
1962 17 15
1966 18 14

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Hjos stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Hjos kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 20 13 13
1973 20 13 13
1976 20 13 13
1979 20 13 13
1982 19 14 14
1985 20 12 12 1
1988 18 13 13 2
1991 19 12 12 2
1994 17 14 14 2
1998 23 8 8 2
2002 20 10 12 1
2006 19 11 12 2
2010 18 10 11 4

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Hjos kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp