Höganäs befolkningsutveckling 1935-1995

Folkmängd i Höganäs 1935-1995

tabell 1
diagram 1

Höganäs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

tabell 3
diagram 3

Höganäs andel av rikets befolkning 1950-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Höganäs 1936-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Höganäs 1935-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Höganäs 1935-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Höganäs 1935-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Höganäs 1935-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1935 6915    
1950 6930 8246 9845
1960 7473 7880 9245
1970 14 320 10 554 11 875
1980   10 077 10 666
1995   13 571 13 790

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Höganäs 1935-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Höganäs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 0,21 0,18 0,21
1970 0,10 0,06 0,07
1995   0,18 0,19

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Höganäs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Höganäs andel av rikets befolkning 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 0,10 0,08 0,10
1970 0,08 0,05 0,06
1995   0,15 0,16

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Höganäs andel av rikets befolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Höganäs 1936-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1936-40 366 429 -63
1941-45 484 360 124
1946-50 569 351 218

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Höganäs 1936-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Höganäs 1935-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1935-40 10,59 12,41 -0,63
1940-45 14,59 10,85 -0,18
1945-50 16,99 10,48 0,04

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Höganäs 1935-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Höganäs 1935-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1935-40 -63 -218
1940-45 124 -59
1945-50 218 13

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Höganäs 1935-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Höganäs 1935-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1935-40 6915 -0,18 -0,63
1940-45 6634 0,37 -0,18
1945-50 6699 0,65 0,04

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Höganäs 1935-1950

Stort diagram

diagram

upp