Höganäs: litteratur och webb

Webb

Höganäs kommun:www.hoganas.se

Höganäs i Wikipedia

Litteratur

Eriksson, Olof S., Staden Höganäs: Till minnet av stadsrättigheternas åtnjutande den 1 januari år 1936. Höganäs, 1936, 126 s. Ill.

Hardenby, Brita, En stad - tre världar: en studie i sunt förnuft och kulturmönster. (One town - three worlds: a study of common sense and patterns of culture). Lund 1981, 252 s. Ill. Ak. avh.

Möllerfors, Roland, Höganäs AB: röster under 200 år. (Varianttitel Höganäs AB 200 år: 1797-1997). Höganäs, 110 s. Ill.

Svensson, Nils, Höganäs genom tiderna: Jämte en historik över arbetarrörelsen 1889-1934. Hälsingborg 1934, 128s. Ill.

Vårt gamla Höganäs. Del 1-2. Höganäs, Wiken 1986-1987, 253+249 s. Ill.