Höganäs kommunala val 1938-2010

Mandatfördelning i Höganäs stadsfullmäktige 1938-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Höganäs kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Höganäs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1938-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Höganäs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Höganäs stadsfullmäktige 1938-1966

  H/M L/Fp Bf/C S Total
1938 5 25 30
1942 4 1 25 30
1946 4 3 23 30
1950 3 4 23 30
1954 4 4 22 30
1958 6 3 21 30
1962 4 4 1 21 30
1966 7 7 4 22 40

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Höganäs stadsfullmäktige 1938-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Höganäs kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 8 6 8 1 18 41  
1973 10 4 9 18 41  
1976 11 4 8 1 17 41  
1979 13 4 6 1 17 41  
1982 15 2 5 1 1 17 41  
1985 14 6 3 1 1 15 1 41  
1988 12 5 3 1 4 15 1 41  
1991 14 3 3 3 2 14 1 1 41 Nyd
1994 13 3 3 1 2 17 1 1 41 Sveriges Pensionärers intresseparti
1998 14 2 2 4 2 13 2 2 41 SPI
2002 11 5 4 4 2 11 2 2 41 Sverigedemokraterna 1, Sveriges Pensionärers Intresseparti 1
2006 17 3 3 3 2 9 1 3 41 SD (2), SPI (2)
2010 19 4 2 2 3 7 1 3 41 SPI, Sveriges Pensionärers Intresseparti 1, Sd 2

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Höganäs kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Höganäs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna 1938-1966

  Borg S
1938 5 25
1942 5 25
1946 7 23
1950 7 23
1954 8 22
1958 9 21
1962 9 21
1966 18 22

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Höganäs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna 1938-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Höganäs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 23 18 18
1973 23 18 18
1976 24 17 17
1979 24 17 17
1982 23 17 17 1
1985 24 15 16 1
1988 21 15 16 4
1991 23 14 15 3
1994 20 17 18 3
1998 22 13 15 4
2002 24 11 13 4
2006 26 9 10 5
2010 27 7 8 6

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Höganäs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp