Höganäs näringsliv 1950-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Höganäs fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Höganäs procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Höganäs 1950-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Höganäs fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 75 2173 306 249 320 65 14 3202
1960 94 2062 342 206 423 47   3174

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Höganäs procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 2,3 67,9 9,6 7,8 10,0 2,0 0,4 100
1960 3,0 65,0 10,8 6,5 13,3 1,5   100,1

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Höganäs procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Höganäs 1950-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1950 1,48 0,59 0,80 0,44 0,77
1960 1,38 0,73 0,77 0,50 0,88

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Höganäs 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp