Höganäs historia

Höganäs fiskeläge är känt från 1500-talet, medan gruvsamhället växte fram från slutet av 1700-talet, då brytningen av stenkol på allvar inleddes. Under 1800-talet uppfordrades även eldfast lera, vilket gav upphov till industriellt organiserad tillverkning av tegel- och lerprodukter.

Anläggandet av järnvägslinjen Höganäs-Åstorp (1885) och en förbättrad hamn (1887) fick stor betydelse för Höganäs utveckling.

Med viss rätt kan Höganäs kallas för Sveriges äldsta municipalsamhälle, då man 1875 för bebyggelsen kring Höganäs bruk för första gången kunde tillämpa en föreskrift om stadsstadgor för tätbefolkade områden på landsbygden.

Även fiskeläget försågs 1889-90 med stadsstadgor, och 1907 förenades de två orterna och bildade Höganäs municipalsamhälle. Folkmängden i de sammanslagna samhällena uppgick till omkring 5000 personer.

År 1936 fick hela dåvarande Höganäs kommun, inklusive municipalsamhället, stadsrättigheter. Befolkningsökningen har under 1900-talet varit förhållandevis långsam.