Jönköpings befolkningsutveckling 1570-1995

I kommunreformen 1971 blev Huskvarna och Gränna delar av Jönköpings kommun. Data före och efter 1971 handlar därför inte om helt samma område.

Folkmängd i Jönköping 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Jönköping 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Jönköpings andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Jönköpings andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Jönköping 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Jönköping 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Jönköping 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Jönköping 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Jönköping 1570-1850

1570 696
1610 1009
1650 1289
1690 2793
1730 2478
1770 2860
1810 3017
1850 6008

upp

Diagram 1: Folkmängd i Jönköping 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Jönköping 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 6008    
1890 19 682    
1930 30 915 30 915  
1950 44 352 58 620 68429
1970 56 122 80 693 93599
1995   79 914 101 643

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Jönköping 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Jönköpings andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 1,54    
1610 1,85    
1650 1,28    
1690 1,93    
1730 1,56    
1770 1,38    
1810 1,36    
1850 1,71    
1890 2,19    
1930 1,55    
1950 1,35 1,28 1,49
1970 1,18 1,23 1,43
1995   1,08 1,38

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Jönköpings andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Jönköpings andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,14    
1850 0,17    
1890 0,46    
1930 0,51    
1950 0,63 0,60 0,70
1970 0,95 1,00 1,16
1995   0,90 1,15

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Jönköpings andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Jönköping 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 658 642 16
1841-45 694 592 102
1846-50 849 690 159
1851-55 1000 1248 -248
1856-60 1341 1058 283
1861-65 1788 1101 687
1866-70 1949 1380 569
1871-75 2018 1147 871
1876-80 2528 1401 1127
1881-85 3129 1551 1578
1886-90 3061 1688 1370
1891-95 2837 1674 1163
1896-1900 3029 1808 1221
1901-05 3059 1838 1221
1906-10 3647 1978 1669
1911-15 3271 1887 1384
1916-20 3083 1976 1107
1921-25 2615 1717 898
1926-30 2274 1817 457
1931-35 2268 1910 358
1936-40 2812 1915 897
1941-45 4085 1791 2294
1946-50 4071 1921 2150

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Jönköping 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Jönköping 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,24
1805-10     1,64
1810-15     2,89
1815-20     0,80
1820-25     1,25
1825-30     0,84
1830-35     2,65
1835-40 31,26 30,50 2,38
1840-45 29,27 24,97 0,88
1845-50 33,61 27,32 3,16
1850-55 33,29 41,54 3,08
1855-60 40,13 31,66 1,43
1860-65 48,04 29,58 4,49
1865-70 39,77 28,16 1,04
1870-75 37,10 21,09 2,56
1875-80 38,47 21,32 2,86
1880-85 38,76 19,21 2,01
1885-90 31,65 17,45 -1,07
1890-95 28,83 17,01 0,17
1895-1900 28,83 17,21 0,86
1900-05 26,44 15,88 -0,91
1905-10 29,68 16,10 0,04
1910-15 24,26 13,99 0,03
1915-20 21,72 13,92 -0,15
1920-25 17,86 11,73 -0,17
1925-30 15,19 12,14 0,35
1930-35 14,67 12,36 1,32
1935-40 16,88 11,49 1,24
1940-45 22,52 9,87 0,85
1945-50 20,03 9,45 0,75

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Jönköping 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Jönköping 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 248 32
1805-10 -19 243
1810-15 -30 436
1815-20 -22 137
1820-25 210 221
1825-30 84 167
1830-35 -570 560
1835-40 16 501
1840-45 102 208
1845-50 159 797
1850-55 -248 924
1855-60 283 477
1860-65 687 1670
1865-70 569 509
1870-75 871 1392
1875-80 1127 1878
1880-85 1578 1619
1885-90 1370 -1032
1890-95 1163 170
1895-1900 1221 907
1900-05 1221 -1054
1905-10 1669 49
1910-15 1384 37
1915-20 1107 -212
1920-25 898 -250
1925-30 457 525
1930-35 358 2048
1935-40 897 2062
1940-45 2294 1541
1945-50 2150 1501

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Jönköping 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Jönköping 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 2684 1,85 0,24
1805-10 2964 -0,13 1,64
1810-15 3017 -0,20 2,89
1815-20 3423 -0,13 0,80
1820-25 3538 1,19 1,25
1825-30 3969 0,42 0,84
1830-35 4220 -2,70 2,65
1835-40 4210 0,08 2,38
1840-45 4742 0,43 0,88
1845-50 5052 0,63 3,16
1850-55 6008 -0,83 3,08
1855-60 6684 0,85 1,43
1860-65 7444 1,85 4,49
1865-70 9801 1,16 1,04
1870-75 10 879 1,60 2,56
1875-80 13 142 1,72 2,86
1880-85 16 147 1,95 2,01
1885-90 19 344 1,42 -1,07
1890-95 19 682 1,18 0,17
1895-1900 21 015 1,16 0,86
1900-05 23 143 1,06 -0,91
1905-10 23 310 1,43 0,04
1910-15 26 969 1,03 0,03
1915-20 28 390 0,78 -0,15
1920-25 29 285 0,61 -0,17
1925-30 29 933 0,31 0,35
1930-35 30 915 0,23 1,32
1935-40 33 321 0,54 1,24
1940-45 36 280 1,26 0,85
1945-50 40 115 1,07 0,75

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Jönköping 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp