Jönköpings kommunala val 1919-2010

I kommunreformen 1971 blev Huskvarna och Gränna delar av Jönköpings kommun. Data före och efter 1971 handlar därför inte om helt samma område.

Mandatfördelning i Jönköpings stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Jönköpings kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Jönköpings stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Jönköpings kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Jönköpings stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Total
1919 22 12 11 45
1920 22 12 11 45
1922-23 19 15 10 1 45
1926-27 18 8 19 45
1930-31 17 8 20 45
1934-35 12 11 22 45
1938 10 10 24 1 45
1942 10 10 22 3 45
1946 9 12 20 4 45
1950 8 14 23 45
1954 10 13 21 1 45
1958 12 11 22 45
1962 9 11 1 24 45
1966 9 11 4 20 1 45

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Jönköpings stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Jönköpings kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 9 15 16 4 36 1 81  
1973 13 9 17 6 35 1 81  
1976 13 10 16 5 37 81  
1979 15 10 13 5 36 2 81  
1982 19 5 9 8 38 2 81  
1985 16 10 8 8 37 2 81  
1988 14 9 8 11 3 34 2 81  
1991 17 7 8 14 1 31 1 2 81 Nyd
1994 16 6 8 8 4 36 3 81  
1998 16 2 8 17 1 30 7 81  
2002 12 7 8 16 33 5 81  
2006 17 5 7 17 2 30 3 0 81  
2010 21 5 5 13 4 27 3 3 81 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Jönköpings kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Jönköpings stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 34 11 11
1920 34 11 11
1922-23 34 10 11
1926-27 26 19 19
1930-31 25 20 20
1934-35 23 22 22
1938 20 24 25
1942 20 22 25
1946 21 20 24
1950 22 23 23
1954 23 21 22
1958 23 22 22
1962 21 24 24
1966 24 20 21

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Jönköpings stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Jönköpings kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 44 36 37
1973 45 35 36
1976 44 37 37
1979 43 36 38
1982 41 38 40
1985 42 37 39
1988 42 34 36 3
1991 46 31 32 3
1994 38 36 39 4
1998 43 30 37 1
2002 43 33 38
2006 46 30 33 2
2010 44 27 30 7

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Jönköpings kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp