Jönköpings näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

I kommunreformen 1971 blev Huskvarna och Gränna delar av Jönköpings kommun.

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Jönköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Jönköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Jönköping fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Jönköping procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Jönköping 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Jönköping 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Jönköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 378 75 39 0 127 52 99 53 4 827
1835 482 69 39 3 181 63 192 43 43 1115
1855 724 172 107 6 208 25 376 118 20 1756

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Jönköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 45,7 9,1 4,7 0 15,3 6,3 12,0 6,4 0,5 100
1835 43,2 6,2 3,5 0,3 16,3 5,6 17,2 3,9 3,9 100,1
1855 41,2 9,8 6,1 0,3 11,9 1,4 21,4 6,7 1,1 99,9

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Jönköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Jönköping fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 188 3114 523 376 1034 1477 293 7005
1920 496 7510 1758 776 1414 1071   13 025
1930 608 7694 1979 931 2421 1100   14 733
1940 417 8781 2317 914 3799 885 62 17 175
1950 256 8497 2649 1076 3677 437 220 16 812
1960 416 11 793 3148 1256 6413 350   23 376

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Jönköping procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 2,7 44,4 7,5 5,4 14,8 21,1 4,2 100,1
1920 3,8 57,7 13,5 6,0 10,9 8,2   100,1
1930 4,1 52,2 13,4 6,3 16,4 7,5   99,9
1940 2,4 51,1 13,5 5,3 22,1 5,2 0,4 100
1950 1,5 50,5 15,8 6,4 21,9 2,6 1,3 100
1960 1,8 50,4 13,5 5,4 27,4 1,5   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Jönköping procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Jönköping 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 1,41 0,36 0,91 0,78 1,64 0,09
1835 1,22 0,27 1,00 0,98 1,70 1,08
1855 1,20 0,45 0,80 1,45 0,77 0,35

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Jönköping 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Jönköping 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 1,18 0,79 0,62 1,08 1,25
1920 1,26 0,70 0,56 0,96 0,81
1930 1,19 0,79 0,61 0,94 0,82
1950 1,10 0,96 0,66 0,96 1,00
1960 1,07 0,92 0,64 1,04 0,88

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Jönköping 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp