Karlskogas befolkningsutveckling 1940-1995

Folkmängd i Karlskoga 1940-1995

tabell 1
diagram 1

Karlskogas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

tabell 3
diagram 3

Karlskogas andel av rikets befolkning 1950-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Karlskoga 1941-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Karlskoga 1940-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Karlskoga 1940-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Karlskoga 1940-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Karlskoga 1940-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1940 26 114    
1950 31 347 27 833 27 833
1960 35 343 31 412 31 412
1970 39 687 36 963 36 963
1980   34 329 34 329
1995   30 177 30 502

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Karlskoga 1940-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Karlskogas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 0,95 0,61 0,61
1970 0,84 0,56 0,56
1995   0,41 0,41

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Karlskogas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Karlskogas andel av rikets befolkning 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 0,44 0,28 0,28
1970 0,68 0,45 0,45
1995   0,34 0,34

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Karlskogas andel av rikets befolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Karlskoga 1941-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1941-45 3603 1021 2582
1946-50 2998 1055 1943

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Karlskoga 1941-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Karlskoga 1940-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1940-45 27,59 7,82 0,59
1945-50 20,35 7,16 -0,04

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Karlskoga 1940-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Karlskoga 1940-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1940-45 2582 768
1945-50 1943 -60

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Karlskoga 1940-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Karlskoga 1940-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1940-45 26 114 1,98 0,59
1945-50 29 464 1,32 -0,04

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Karlskoga 1940-1950

Stort diagram

diagram

upp