Karlskogas näringsliv 1940-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Karlskoga fördelad på näringsgrenar 1940-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Karlskoga procentuellt fördelad på näringsgrenar 1940-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Karlskoga 1940-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Karlskoga fördelad på näringsgrenar 1940-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1940 933 9610 703 355 801 658 111 13 171
1950 766 9982 1138 508 1415 300 9 14 118
1960 630 11 599 1320 521 2092 350   16 512

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Karlskoga procentuellt fördelad på näringsgrenar 1940-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1940 7,1 73,0 5,4 2,7 6,0 5,0 0,8 100
1950 5,4 70,7 8,1 3,6 10,0 2,1 0,1 100
1960 3,8 70,2 8,0 3,1 12,7 2,1   99,9

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Karlskoga procentuellt fördelad på näringsgrenar 1940-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Karlskoga 1940-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1950 1,54 0,49 0,37 0,44 0,81
1960 1,49 0,54 0,37 0,48 1,24

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Karlskoga 1940-1960

Stort diagram

diagram

upp