Karlskoga: litteratur och webb

Webb

Karlskoga kommun:www.karlskoga.se

Karlskoga i Wikipedia

Litteratur

Holmström, Algot: Karlskoga. En bruksbygd blir industriort. Hundra års utveckling. (An iron-works area becomes an industrial centre. A hundred years' development.) Kumla 1978, 382 s.

Holmström, Algot: Karlskoga 400 år: en kort vandring genom seklerna och genom dagens samhälle. (Karlskoga 400 years: a brief tour through the centuries and through present-day life in Karlskoga.) Karlskoga 1985, 30 s.

Johansson, Erland: Väckelserörelsen och samhället. En historisk studie av Karlskoga 1878–1900. (The revivalist movement and society. A historical study of Karlskoga 1875–1900.) Göteborg 1984, 247 s.