Karlskogas kommunala val 1942-2010

Mandatfördelning i Karlskogas stadsfullmäktige 1942-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Karlskogas kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Karlskogas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1942-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Karlskogas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Karlskogas stadsfullmäktige 1942-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1942 3 2 2 24 7 2 40 Kommunalföreningen
1946 3 6 2 19 10 40  
1950 3 11 2 29 5 50  
1954 5 11 2 27 5 50  
1958 6 7 4 30 3 50  
1962 5 8 4 30 3 50  
1966 5 8 6 26 5 50  

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Karlskogas stadsfullmäktige 1942-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Karlskogas kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 4 6 8 29 4 51  
1973 5 4 10 29 3 51  
1976 5 6 10 27 3 51  
1979 7 6 8 27 3 51  
1982 10 2 6 29 4 51  
1985 9 6 4 28 4 51  
1988 8 6 4 2 26 5 51  
1991 10 6 3 2 23 4 3 51 Nyd
1994 10 4 2 1 2 26 6 51  
1998 11 2 1 4 2 23 8 51  
2002 7 4 1 3 1 30 4 1 51 Sveriges Pensionärers Intresseparti
2006 12 2 2 2 1 26 4 2 51 SPI
2010 13 2 1 2 2 23 4 4 51 SPI, Sveriges Pensionärers Intresseparti 2, Sd 2

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Karlskogas kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Karlskogas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1942-1966

  Borg S S+K
1942 7 24 31
1946 11 19 29
1950 16 29 34
1954 18 27 32
1958 17 30 33
1962 17 30 33
1966 19 26 31

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Karlskogas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1942-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Karlskogas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 18 29 33
1973 19 29 32
1976 21 27 30
1979 21 27 30
1982 18 29 33
1985 19 28 32
1988 18 26 31 2
1991 21 23 27 3
1994 17 26 32 2
1998 18 23 31 2
2002 15 30 34 2
2006 18 26 30 3
2010 18 23 27 6

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Karlskogas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp