Katrineholms befolkningsutveckling 1920-1995

Folkmängd i Katrineholm 1920-1995

tabell 1
diagram 1

Katrineholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

tabell 3
diagram 3

Katrineholms andel av rikets befolkning 1930-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Katrineholm 1921-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Katrineholm 1920-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Katrineholm 1925-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Katrineholm 1925-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Katrineholm 1920-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1920 7948    
1930 7805    
1950 14 522 14 758 16 936
1970 22 120 22 616 25 263
1980   21 876 26 247
1995   21 746 27 009

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Katrineholm 1920-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Katrineholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 0,39    
1950 0,44 0,32 0,37
1970 0,47 0,35 0,39
1995   0,29 0,37

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Katrineholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Katrineholms andel av rikets befolkning 1930-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 0,13    
1950 0,21 0,15 0,17
1970 0,38 0,28 0,32
1995   0,24 0,31

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Katrineholms andel av rikets befolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Katrineholm 1921-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1921-25 722 321 401
1926-30 489 329 160
1931-35 396 358 38
1936-40 668 487 181
1941-45 1168 513 655
1946-50 1331 585 746

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Katrineholm 1921-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Katrineholm 1920-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1920-25 18,17 8,08
1925-30 12,73 8,57 -0,09
1930-35 10,15 9,17 0,76
1935-40 14,45 10,53 3,18
1940-45 21,44 9,42 1,77
1945-50 21,27 9,35 2,02

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Katrineholm 1920-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Katrineholm 1925-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1925-30 160 -36
1930-35 38 298
1935-40 181 1469
1940-45 655 964
1945-50 746 1263

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Katrineholm 1925-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Katrineholm 1925-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1925-30 7681 0,42 -0,09
1930-35 7805 0,10 0,76
1935-40 9246 0,39 3,18
1940-45 10 894 1,20 1,77
1945-50 12 513 1,19 2,02

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Katrineholm 1925-1950

Stort diagram

diagram

upp