Katrineholms kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Katrineholms stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Katrineholms kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Katrineholms stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Katrineholms kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Katrineholms stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 4 12 12 2 30  
1920 6 11 11 2 30  
1922-23 9 6 12 3 30  
1926-27 6 6 18 30  
1930-31 6 7 17 30  
1934-35 5 6 19 30  
1938 4 6 20 30  
1942 4 7 19 30  
1946 4 7 17 2 30  
1950 3 7 20 30  
1954 4 7 19 30  
1958 5 5 1 19 30  
1962 4 5 1 20 30  
1966 4 6 2 20 2 1 35 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Katrineholms stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Katrineholms kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt
1970 4 7 9 1 27 1 49
1973 5 5 12 1 25 1 49
1976 6 4 12 1 25 1 49
1979 7 6 9 29 51
1982 9 3 8 1 30 51
1985 9 6 6 30 51
1988 6 6 6 1 3 29 51
1991 9 5 5 3 1 28 51
1994 9 3 4 3 31 1 51
1998 10 3 2 3 3 26 4 51
2002 6 6 4 4 2 27 2 51
2006 8 7 4 2 2 26 2 0 51
2010 8 6 4 2 4 23 2 2 51

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Katrineholms kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Katrineholms stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 16 12 14
1920 17 11 13
1922-23 15 12 15
1926-27 12 18 18
1930-31 13 17 17
1934-35 11 19 19
1938 10 20 20
1942 11 19 19
1946 11 17 19
1950 10 20 20
1954 11 19 19
1958 11 19 19
1962 10 20 20
1966 12 20 22

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Katrineholms stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Katrineholms kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 21 27 28
1973 23 25 26
1976 23 25 26
1979 22 29 29
1982 21 30 30
1985 21 30 30
1988 19 29 29 3
1991 22 28 28 1
1994 16 31 32 3
1998 18 26 30 3
2002 20 27 29 2
2006 21 26 28 2
2010 20 23 25 6

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Katrineholms kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp