Katrineholms näringsliv 1920-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Katrineholm fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Katrineholm procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Katrineholm 1920-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Katrineholm fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 76 1825 499 500 195 289   3384
1930 111 1930 486 443 406 290   3666
1940 134 3024 661 468 777 255 38 5357
1950 90 3734 836 626 944 147 9 6386
1960 149 4856 946 616 1461 166   8194

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Katrineholm procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 2,2 53,9 14,7 14,8 5,8 8,5   99,9
1930 3,0 52,6 13,3 12,1 11,1 7,9 0,7 100
1940 2,5 56,4 12,3 8,7 14,5 4,8 0,1 99,9
1950 1,4 58,5 13,1 9,8 14,8 2,3   100
1960 1,8 59,3 11,5 7,5 17,8 2,0   99,9

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Katrineholm procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Katrineholm 1920-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1920 1,18 0,76 1,38 0,51 0,84
1930 1,20 0,79 1,17 0,64 0,87
1950 1,28 0,80 1,01 0,65 0,88
1960 1,26 0,78 0,89 0,67 1,18

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Katrineholm 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp