Katrineholms historia

Katrineholm har växt fram som järnvägsknut, strategiskt belägen där Västra och Östra stambanorna löper samman. De första stadsstadgorna utfärdades 1883, då Katrineholm inrättades som municipalsamhälle. Stadsrättigheter erhölls 1917. Folkmängden uppgick då till drygt 6000 personer.

Kriserna under 1920- och 1930-talen slog hårt mot Katrineholm, men därefter och fram till 1970 hörde staden till de mest expansiva i riket. Goda kommunikationer har främjat handel och annan service. Flera stora industrier har lockats till Katrineholm, bl.a. SKF och Ericsson. Mer än hälften av stadens befolkning har under 1900-talet varit sysselsatt inom industrin.