Katrineholm: litteratur och webb

Webb

Katrineholms kommun:www.katrineholm.se

Katrineholm i Wikipedia

Katrineholms historia

Litteratur

Segerstedt, Torgny T. & Lundquist, Agne: Människan i industrisamhället, 1–2. (Man in industrial society, 1–2.) Stockholm 1952–55, 439 + 488 s.

Å berg, Rune (ed): Industrisamhälle i omvandling. Människor, arbete och socialt liv i en svensk industristad från femtiotal till åttiotal. (Industrial society in transformation. People, work and social life in an industrial town from the 1950s to the 1980s.) Maktutredningen. Stockholm 1990, 469 s.