Kirunas befolkningsutveckling 1950-1995

Folkmängd i Kiruna 1950-1995

tabell 1
diagram 1

Kirunas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

tabell 3
diagram 3

Kirunas andel av rikets befolkning 1950-1995

tabell 4
diagram 4

upp

Tabell 1: Folkmängd i Kiruna 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 19 107 12 537 13 440
1960 26 703 19 348 21 194
1970 29 239 23 279 25 034
1980   24 446 25 131
1995   20 299 21 393

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Kiruna 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Kirunas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 0,58 0,27 0,29
1970 0,62 0,36 0,38
1995   0,27 0,29

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Kirunas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Kirunas andel av rikets befolkning 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 0,27 0,13 0,14
1970 0,50 0,29 0,31
1995   0,23 0,24

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Kirunas andel av rikets befolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp