Kirunas näringsliv 1950-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Kiruna fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Kiruna procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Kiruna 1950-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Kiruna fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 300 3243 494 1061 924 144 71 6237
1960 145 5823 806 1124 1655 196   9749

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Kiruna procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 4,8 52,0 7,9 17,0 14,8 2,3 1,1 99,9
1960 1,5 59,7 8,3 11,5 17,0 2,0   100

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Kiruna procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Kiruna 1950-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1950 1,14 0,48 1,75 0,65 0,88
1960 1,27 0,56 1,37 0,64 1,18

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Kiruna 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp