Kiruna: litteratur och webb

Webb

Kiruna kommun:www.kiruna.se

Kiruna i Wikipedia

Litteratur

Brummer, Hans Henrik: Kiruna : staden som konstverk. Stockholm 1993, 157 s, ill.

Brunnström, Lasse: Kiruna – ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige 1-2. (Kiruna - a Swedish mining town from the turn of the century, vols. 1-2.), Umeå 1981, diss, 232 + 136 s. Summary in English.

Brunnström, Lasse: "Järnväg och gruvindustri skapar nya urbana förutsättningar i sekelskiftets Norrbotten." (Railways and mining industry creates new urban prerequisites in Norrbotten at the turn of the century.) Bebyggelsehistorisk tidskrift 1981: 1, s 24–48.