Kirunas historia

Järnmalm och järnväg har betytt mer än något annat för framväxten av Kiruna. Byggandet av Ofotenbanan (1884-1902) gjorde de rika och sedan länge kända järnmalmsförekomsterna i Kiirunavaara och Luossavaara brytningsvärda.

En oreglerad kåkstadsbebyggelse växte under 1890-talet fram runt stationen Luossavare, vars namn ändrades till Kiruna 1900. Folkmängden uppgick då till ca 2000. För att tygla det snabbt framväxande samhället infördes tidigt särskilda byggnadsregler, och 1908 fattades beslut om municipalbildning.

År 1948 fick hela Jukkasjärvi kommun stadsrättigheter under namnet Kiruna; till ytan var det då världens största stad. Mer än hälften av befolkningen har varit sysselsatt inom industrin, och Kirunas tillväxt har främst styrts av konjunkturerna inom gruvnäringen.