Kirunas kommunala val 1950-2010

Mandatfördelning i Kirunas stadsfullmäktige 1950-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Kirunas kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Kirunas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1950-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Kirunas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Kirunas stadsfullmäktige 1950-1966

  H/M L/Fp S V/K Ö Total I Övriga ingår
1950 3 6 19 12 40  
1954 4 7 19 10 40  
1958 5 5 21 9 40  
1962 4 5 22 9 40  
1966 3 7 19 10 1 40 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Kirunas stadsfullmäktige 1950-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Kirunas kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 2 6 3 1 23 9 1 45 Frampartiet
1973 3 4 6 1 22 9 45  
1976 3 4 5 1 24 8 45  
1979 4 3 3 1 25 7 2 45 Arbetarpartiet Kommunisterna
1982 5 1 2 1 27 8 1 45 Arbetarpartiet Kommunisterna
1985 4 3 2 1 26 8 1 45 Arbetarpartiet Kommunisterna
1988 4 3 2 1 1 25 8 1 45 Arbetarpartiet Kommunisterna
1991 6 3 2 2 1 23 8 45  
1994 4 1 1 2 14 8 15 45 Kirunapartiet
1998 5 1 1 1 16 5 16 45 Kirunapartiet
2002 3 1 2 1 2 15 6 15 45 Kirunapartiet
2006 3 0 2 1 1 16 5 17 45 Kirunap. (12), NS (4)
2010 4 1 8 1 1 16 6 8 45 Kirunapartiet 4, Samelistan 2, Knegarkampen 1, Norrbottens sjukvårdsparti 1

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Kirunas kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Kirunas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1950-1966

  Borg S S+K
1950 9 19 31
1954 11 19 29
1958 10 21 30
1962 9 22 31
1966 10 19 29

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Kirunas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1950-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Kirunas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 12 23 32 1
1973 14 22 31
1976 13 24 32
1979 11 25 32 2
1982 9 27 35 1
1985 10 26 34 1
1988 10 25 33 2
1991 13 23 31 1
1994 6 14 22 17
1998 7 16 21 17
2002 7 15 21 17
2006 6 16 21 18
2010 14 16 22 9

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Kirunas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

upp