Kramfors befolkningsutveckling 1950-1995

Folkmängd i Kramfors 1950-1995

tabell 1
diagram 1

Kramfors andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

tabell 3
diagram 3

Kramfors andel av rikets befolkning 1950-1995

tabell 4
diagram 4

upp

Tabell 1: Folkmängd i Kramfors 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 13 833 6175 11 568
1960 12 434 6961 11 260
1970 11 464 7267 10 227
1980   7642 13 281
1995   6923 11 374

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Kramfors 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Kramfors andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 0,42 0,13 0,25
1970 0,24 0,11 0,16
1995   0,09 0,15

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Kramfors andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Kramfors andel av rikets befolkning 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 0,20 0,06 0,12
1970 0,19 0,09 0,13
1995   0,08 0,13

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Kramfors andel av rikets befolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp