Kramfors: litteratur och webb

Webb

Kramfors kommun:www.kramfors.se

Kramfors i Wikipedia

Litteratur

Jaensson, Jan-Erik, Kommunal näringspolitik: en fallstudie av Kramfors kommun. Umeå 1985, 72 s.

Sjöberg, Håkan, Från Gudmundrå 1890 till Kramfors 1960. Härnösand 1992, 139 s. Ill.

Strinnholm, Nils, Hembygdsbok över Kramfors stad. Härnösand 1956, 102 s.

Ådalen: bebyggelsefrågor i Kramfors kommun. Red. Lis Hogdal. Konsthögskolans arkitekturskola, Stockholm 1977, 224 s. Ill.