Kramfors näringsliv 1950-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Kramfors fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Kramfors procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Kramfors 1950-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Kramfors fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 310 3365 528 541 552 190 26 5512
1960 198 2845 612 454 694 153   4956

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Kramfors procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 5,6 61,0 9,6 9,8 10,0 3,4 0,5 99,9
1960 4,0 57,4 12,3 9,2 14,0 3,1   100

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Kramfors procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Kramfors 1950-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1950 1,33 0,59 1,01 0,44 1,31
1960 1,22 0,84 1,10 0,53 1,82

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Kramfors 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp