Kramfors historia

Kramfors har fått sitt namn efter Johan Kristoffer Kramm, som 1744 anlade en vattensåg i Limsta i Gudmundrå socken. Namnet avsåg först den ångsåg som byggdes 1852 men kom snart att beteckna hela bygden. Runt ångsågen växte tidigt ett litet bolagsstyrt samhälle upp. Liknande var utvecklingen runt övriga sågverk i socknen. Längre inåt landet - i Björsta - där vägar och järnväg möttes, etablerades ett servicesamhälle utom bolagets räckvidd.

År 1899 bildade Björsta municipalsamhället Kramfors, och 1947 blev hela Gudmundrå stad under namnet Kramfors. Stadsbildningen var ett sätt att lösa en social och politisk konflikt mellan det borgerliga municipalsamhället och omkringliggande arbetarsamhällen. Näringslivet har dominerats av skogsindustrin, och folkökningen har gått relativt sakta efter 1930.