Kristianstads kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Kristianstads stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Kristianstads kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Kristianstads stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Kristianstads kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Kristianstads stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S Total
1919 14 12 10 36
1920 15 11 10 36
1922-23 13 8 15 36
1926-27 15 7 14 36
1930-31 14 8 14 36
1934-35 13 7 16 36
1938 10 7 19 36
1942 8 9 25 42
1946 7 11 1 23 42
1950 6 13 23 42
1954 10 11 1 20 42
1958 12 9 1 20 42
1962 8 10 1 23 42
1966 8 11 7 24 50

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Kristianstads stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Kristianstads kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 8 11 11 31 61  
1973 10 7 19 34 1 71  
1976 11 10 17 32 1 71  
1979 15 10 13 32 1 71  
1982 17 6 12 35 1 71  
1985 16 10 11 33 1 71  
1988 13 9 10 4 34 1 71  
1991 19 8 8 3 29 4 71 Nyd
1994 14 5 6 2 3 36 2 3 71 Sjöbopartiet 1, Åhuspartiet 2
1998 15 6 4 6 3 26 5 6 71 Sjöbopartiet 4, Åhuspartiet 2
2002 12 11 4 6 1 28 4 5 71 Sjöbopartiet 4, Åhuspartiet 1
2006 14 11 5 3 3 25 1 9 71 Åhuspartiet
2010 17 10 4 2 4 21 2 11 71 Åhuspartiet 1, Kristianstadsbygdens Framtid 1, Sd 9

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Kristianstads kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Kristianstads stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna 1919-1966

  Borg S
1919 26 10
1920 26 10
1922-23 21 15
1926-27 22 14
1930-31 22 14
1934-35 20 16
1938 17 19
1942 17 25
1946 19 23
1950 19 23
1954 22 20
1958 22 20
1962 19 23
1966 26 24

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Kristianstads stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Kristianstads kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 30 31 31
1973 36 34 35
1976 38 32 33
1979 38 32 33
1982 35 35 36
1985 37 33 34
1988 32 34 35 4
1991 38 29 29 4
1994 27 36 38 6
1998 31 26 31 9
2002 33 28 32 6
2006 33 25 26 12
2010 33 21 23 15

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Kristianstads kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp