Kristianstad: näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Kristianstad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Kristianstad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Kristianstad fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Kristianstad procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Kristianstad 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Kristianstad 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Kristianstad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 380 6 26 0 65 432 88 17 10 1024
1835 684 31 61 0 103 713 206 34 30 1862
1855 714 28 100 0 130 770 41 91 7 1881

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Kristianstad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 37,1 0,6 2,5 0 6,3 42,2 8,6 1,7 1,0 100
1835 36,7 1,7 3,3 0 5,5 38,3 11,1 1,8 1,6 100
1855 38,0 1,5 5,3 0 6,9 40,9 2,2 4,8 0,4 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Kristianstad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Kristianstad fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 44 1288 364 206 1220 1131 177 4430
1920 170 2180 1286 522 1262 837   6257
1930 256 2336 1254 626 1766 848   7086
1940 190 2751 1328 694 2646 594 142 8345
1950 164 2806 1547 969 2839 302 48 8675
1960 427 4326 1967 1088 3857 257   11 922

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Kristianstad procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 1,0 29,1 8,2 4,6 27,5 25,5 4,0 99,9
1920 2,7 34,8 20,5 8,3 20,2 13,4   99,9
1930 3,6 33,0 17,7 8,8 24,9 12,0   100
1940 2,3 33,0 15,9 8,3 31,7 7,1 1,7 100
1950 1,9 32,3 17,8 11,2 32,7 3,5 0,5 99,9
1960 3,6 36,3 16,5 9,1 32,3 2,2   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Kristianstad procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Kristianstad 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,97 0,19 2,05 0,56 0,44 0,19
1835 0,95 0,23 2,00 0,63 0,78 0,44
1855 0,93 0,37 2,86 0,15 0,55 0,13

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Kristianstad 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Kristianstad 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,77 0,86 0,53 2,01 1,51
1920 0,76 1,06 0,78 1,79 1,33
1930 0,76 1,05 0,85 1,43 1,32
1950 0,71 1,09 1,15 1,43 1,35
1960 0,77 1,12 1,08 1,22 1,29

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Kristianstad 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp