Lidingös befolkningsutveckling 1926-1995

Folkmängd i Lidingö 1930-1995

tabell 1
diagram 1

Lidingös andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

tabell 3
diagram 3

Lidingös andel av rikets befolkning 1930-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Lidingö 1931-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Lidingö 1925-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Lidingö 1926-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Lidingö 1925-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Lidingö 1930-1995

  Staden Tätort Kommun
1930 11 292    
1950 20 414 16 178  
1970 36 268 29 799 36 268
1995   29 486 39 042

Lidingö egen tätort inom Stockholms TR. Kommunuppgifter medtagna för att få motsvarande info som för övriga grannkommuner till Stockholm

upp

Diagram 1: Folkmängd i Lidingö 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Lidingös andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

  Staden Tätort Kommun
1930 0,56    
1950 0,62 0,35  
1970 0,76 0,46 0,55
1995   0,40 0,53

Lidingö egen tätort inom Stockholms TR. Kommunuppgifter medtagna för att få motsvarande info som för övriga grannkommuner till Stockholm

upp

Diagram 3: Lidingös andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Lidingös andel av rikets befolkning 1930-1995

  Staden Tätort Kommun
1930 0,18    
1950 0,29 0,16  
1970 0,61 0,37 0,45
1995   0,33 0,44

Lidingö egen tätort inom Stockholms TR. Kommunuppgifter medtagna för att få motsvarande info som för övriga grannkommuner till Stockholm

upp

Diagram 4: Lidingös andel av rikets befolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Lidingö 1931-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1931-35 569 478 91
1936-40 638 536 102
1941-45 1185 556 629
1946-50 1992 641 1351

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Lidingö 1931-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Lidingö 1925-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1925-30 1,19
1930-35 10,08 8,47 -1,26
1935-40 11,96 10,05 1,06
1940-45 20,91 9,81 4,19
1945-50 27,78 8,94 6,59

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Lidingö 1925-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Lidingö 1926-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1926-30 496 -714
1931-35 91 -714
1936-40 102 566
1941-45 629 2375
1946-50 167 4722

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Lidingö 1926-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Lidingö 1925-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1925-30 10 470 0,38 1,19
1930-35 11 292 0,16 -1,26
1935-40 10 669 0,19 1,06
1940-45 11 337 1,11 4,19
1945-50 14 341 1,88 6,59

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Lidingö 1925-1950

Stort diagram

diagram

upp