Lidingös näringsliv 1930-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Lidingö fördelad på näringsgrenar 1930-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Lidingö procentuellt fördelad på näringsgrenar 1930-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Lidingö 1930-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Lidingö fördelad på näringsgrenar 1930-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 124 3265 1433 666 2581 479 198 8746
1960 101 4593 1771 828 4933 349   12 575

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Lidingö procentuellt fördelad på näringsgrenar 1930-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 1,4 37,3 16,4 7,6 29,5 5,5 2,3 100
1960 0,8 36,5 14,1 6,6 39,2 2,8   100

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Lidingö procentuellt fördelad på näringsgrenar 1930-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Lidingö 1930-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1950 0,81 1,00 0,78 1,29 2,12
1960 0,77 0,96 0,79 1,48 1,65

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Lidingö 1930-1960

Stort diagram

diagram

upp