Lidingö: litteratur och webb

Webb

Lidingö kommun:www.lidingo.se

Lidingö i Wikipedia

Litteratur

Ahlin, Tage: Trolldalen vid askrikefjärden. (Lidingö hembygdsförening.) Lidingö 1990, 23 s, ill.

Ankarberg, Carl-Henrik: Gamla Lidingöbilder. (Lidingö hembygdsförening.) Stockholm 1988, 162 s.

Hedenblad, Cecilia & Hammarlund-Larsson, Cecilia: Lidingö kulturhistoriska miljöer. Kulturmiljöprogram för Lidingö kommun. Lidingö 1990, 171 s, ill.