Lidingös kommunala val 1926-2010

Mandatfördelning i Lidingös stadsfullmäktige 1926-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Lidingös kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Lidingös stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1926-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Lidingös kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Lidingös stadsfullmäktige 1926-1966

  H/M L/Fp Bf/C S K/V Ö Summa
1926       12 3 17 32
1930       10 2 20 32
1934 16 3   11 2   32
1938 12 5   15     32
1942 14 7   15     36
1946 14 9   11 2   36
1950 11 14   11     36
1954 14 11   11     36
1958 18 7   11     36
1962 19 8   13     40
1966 18 10 1 10 1   40

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Lidingös stadsfullmäktige 1926-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Lidingös kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 15 9 4     11 2   41  
1973 17 4 5   4 9 2   41  
1976 19 6 4   7 11 2   49  
1979 19 6 4   2 10 3 7 51 Lidingöpartiet
1982 21 4 3   2 11 3 7 51 Lidingöpartiet
1985 21 7 2   2 10 2 7 51 Lidingöpartiet
1988 20 8 2   2 10 2 7 51 Lidingöpartiet
1991 21 7 2 2 2 8 1 8 51 Lidingöpartiet
1994 20 5 4   2 9 2 9 51 Lidingöpartiet
1998 22 6 2 4 2 7 2 6 51 Lidingöpartiet
2002 20 10 2 2 2 8 2 5 51 Lidingöpartiet
2006 22 7 4 2 2 7 1 6 51 Lidingöpartiet
2010 19 6 8 2 4 5 0 7 51 Lidingöpartiet

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Lidingös kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Lidingös stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1926-1966

  Borg S S+K
1926 17 12 15
1930 20 10 12
1934 19 11 13
1938 17 15 15
1942 21 15 15
1946 23 11 13
1950 25 11 11
1954 25 11 11
1958 25 11 11
1962 27 13 13
1966 29 10 11

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Lidingös stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1926-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Lidingös kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 28 11 13  
1973 26 9 11 4
1976 29 11 13 7
1979 29 10 13 9
1982 28 11 14 9
1985 30 10 12 9
1988 30 10 12 9
1991 32 8 9 10
1994 29 9 11 11
1998 34 7 9 8
2002 34 8 10 7
2006 35 7 8 8
2010 35 5 5 11

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Lidingös kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp