Linköpings befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Linköping 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Linköping 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Linköpings andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Linköpings andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Linköping 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Linköping 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Linköping 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Linköping 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Linköping 1570-1850

1570 557
1610 1024
1650 1180
1690 1270
1730 1383
1770 2325
1810 3285
1850 5240

upp

Diagram 1: Folkmängd i Linköping 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Linköping 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 5 240    
1890 12 649    
1930 29 845    
1950 54 542 53 240 58 963
1970 82 363 77 063 90 082
1995   92 584 127 096

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

(Tabellen är rättad 1 februari 2009.)

upp

Diagram 2: Folkmängd i Linköping 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Linköpings andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 1,23    
1610 1,87    
1650 1,18    
1690 0,88    
1730 0,87    
1770 1,12    
1810 1,48    
1850 1,49    
1890 1,41    
1930 1,50    
1950 1,65 1,16 1,28
1970 1,73 1,18 1,38
1995   1,25 1,72

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Linköpings andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Linköpings andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,15    
1850 0,15    
1890 0,30    
1930 0,49    
1950 0,77 0,54 0,60
1970 1,40 0,95 1,12
1995   1,04 1,44

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Linköpings andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Linköping 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 693 670 23
1841-45 730 622 108
1846-50 709 588 121
1851-55 769 680 89
1856-60 866 704 162
1861-65 1007 784 223
1866-70 964 1043 -79
1871-75 1086 865 221
1876-80 1144 806 338
1881-85 1339 909 430
1886-90 1545 1002 543
1891-95 1509 1128 381
1896-1900 1544 1066 478
1901-05 1650 1094 556
1906-10 1990 1182 808
1911-15 2522 1679 843
1916-20 2501 1795 706
1921-25 2363 1526 837
1926-30 2004 1664 340
1931-35 1989 1641 348
1936-40 2581 1963 618
1941-45 4894 1936 2958
1946-50 5687 2204 3483

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Linköping 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Linköping 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     1,41
1805-10     1,05
1810-15     1,89
1815-20     1,85
1820-25     0,32
1825-30     2,52
1830-35     1,49
1835-40 32,42 31,35 2,19
1840-45 30,63 26,10 0,66
1845-50 28,17 23,37 0,34
1850-55 29,35 25,95 1,54
1855-60 30,21 24,56 0,85
1860-65 32,81 25,55 1,63
1865-70 28,10 30,40 1,38
1870-75 29,93 23,84 1,75
1875-80 28,21 19,87 0,74
1880-85 30,60 20,77 6,17
1885-90 26,00 16,86 0,37
1890-95 23,86 17,84 -0,01
1895-1900 23,72 16,37 1,62
1900-05 22,68 15,04 1,40
1905-10 20,50 12,17 1,51
1910-15 22,76 15,16 1,89
1915-20 19,93 14,31 0,89
1920-25 17,56 11,34 1,01
1925-30 13,77 11,43 0,27
1930-35 13,33 11,00 1,83
1935-40 15,68 11,92 3,10
1940-45 25,32 10,02 3,00
1945-50 23,99 9,30 1,54

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Linköping 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Linköping 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 46 189
1805-10 -99 153
1810-15 -148 311
1815-20 -13 290
1820-25 60 55
1825-30 -14 444
1830-35 20 295
1835-40 23 469
1840-45 108 158
1845-50 121 86
1850-55 89 404
1855-60 162 243
1860-65 223 500
1865-70 -79 475
1870-75 221 634
1875-80 338 302
1880-85 430 2702
1885-90 543 222
1890-95 381 -9
1895-1900 478 1053
1900-05 556 1017
1905-10 808 1216
1910-15 843 2093
1915-20 706 1121
1920-25 837 1353
1925-30 340 395
1930-35 348 2733
1935-40 618 5110
1940-45 2958 5807
1945-50 3483 3640

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Linköping 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Linköping 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 2680 0,34 1,41
1805-10 2915 -0,68 1,05
1810-15 3285 -0,90 1,89
1815-20 3138 -0,08 1,85
1820-25 3415 0,35 0,32
1825-30 3530 -0,08 2,52
1830-35 3960 0,10 1,49
1835-40 4275 0,11 2,19
1840-45 4767 0,45 0,66
1845-50 5033 0,48 0,34
1850-55 5240 0,34 1,54
1855-60 5733 0,57 0,85
1860-65 6138 0,73 1,63
1865-70 6861 -0,23 1,38
1870-75 7257 0,61 1,75
1875-80 8112 0,83 0,74
1880-85 8752 0,98 6,17
1885-90 11 884 0,91 0,37
1890-95 12 649 0,60 -0,01
1895-1900 13 021 0,73 1,62
1900-05 14 552 0,76 1,40
1905-10 16 125 1,00 1,51
1910-15 22 157 0,76 1,89
1915-20 25 093 0,56 0,89
1920-25 26 920 0,62 1,01
1925-30 29 110 0,23 0,27
1930-35 29 845 0,23 1,83
1935-40 32 926 0,38 3,10
1940-45 38 654 1,53 3,00
1945-50 47 419 1,47 1,54

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Linköping 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp